Услови за користење

1. Вовед
Добредојдовте на spm.org.mk! Со пристапувањето на нашата веб-страница, вие се согласувате да бидете врзани со следниве услови и одредби. Ве молиме прочитајте ги внимателно пред да продолжите.

2. Интелектуална сопственост
Содржината на оваа веб-страница, вклучително текстови, графики, лога, икони, слики и софтвер, е сопственост на СПМ и е заштитена со законите за авторски права. Смеете да користите содржина од веб-страницата само за ваша лична и не-комерцијална употреба.

3. Ограничувања
Забрането е користењето на веб-страницата за секакви нелегални цели или активности кои можат да го нарушат функционирањето или да нанесат штета на содржината.

4. Отказ на гаранции
Веб-страницата и сите содржини се обезбедуваат на принципот „како што се“ без никакви гаранции. spm.org.mk не гарантира точноста, комплетноста или прилагодливоста на содржината за какви било специфични цели.

5. Ограничување на одговорноста
spm.org.mk нема да биде одговорна за било каква штета или губиток кој може да произлезе од употребата или невозможноста за употреба на веб-страницата.

6. Измени на условите
spm.org.mk си го задржува правото да ги измени овие услови за користење во било кое време без претходно известување. Продолжената употреба на веб-страницата по ваквите измените ќе се смета за ваша согласност со изменетите услови.

7. Право
Овие услови ќе бидат регулирани и толкувани во согласност со законите на Република Македонија

За дополнителни информации или прашања во врска со нашите услови за користење, ве молиме контактирајте не на contact@spm.org.mk.