Slide
лидерскиот тим кој стои зад успехот на спм

Погледнете ги лидерите на СПМ, МСМ и Форумот на жени на СПМ

Претседатели
Потпретседатели
Секретари
Претседатели
Органи на партијата
Документи
Slide
Потпретседатели на спм

Запознајте ги актуелните потпретседатели на СПМ

Претседатели
Потпретседатели
Секретари
Потпретседатели
Органи на партијата
Документи
Slide
Секретари на СПМ

Запознајте ги генералниот и извршните секретари на Партијата

Претседатели
Потпретседатели
Секретари
Секретари
Органи на партијата
Документи

претседателство

Раководни лица на Социјалистичката Партија на Македонија, МСМ и Форумот на Жени

потпретседатели

Потпретседатели на Социјалистичката Партија на Македонија

Секретари

Генерален секретар и извршни секретари на Социјалистичката Партија на Македонија