Slide
сите потребни документи поврзани со работењето на спм

Погледнете ги и преземете ги документите кои се ваш предмет на интерес, а се објавени од страна на СПМ.

Извештаи
Документи
Јавни информации
Финансиски извештаи
Органи на партијата
Документи
Slide
документи на социјалистичка партија на македонија

Во прилог можете да ги погледнете најважните документи поврзани со основањето и постоењето на спм

Извештаи
Документи
Јавни информации
Документи
Органи на партијата
Документи
Slide
информации од јавен карактер

СПМ ги објавува сите добиени барања поднесени според Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер

Извештаи
Документи
Јавни информации
Информации
Органи на партијата
Документи

лице задолжено за информации од јавен карактер

Следните лица се задолжени за споделување на информации до јавен карактер:

финансиски извештаи

Извештаи за финансиската состојба поделени по години.

Zavrsna smetka 2019
Завршна сметка за 2019 година
PDF
4 / страници
Преземи
Zavrsna smetka 2020
Завршна сметка за 2020 година
PDF
4 / страници
Преземи
Zavrsna smetka 2021
Завршна сметка за 2021 година
PDF
4 / страници
Преземи
Zavrsna smetka 2022
Завршна сметка за 2022 година
PDF
4 / страници
Преземи
Zavrsna smetka 2023
Завршна сметка за 2022 година
PDF
4 / страници
Преземи
previous arrow
next arrow

документи поврзани со организацијата

Погледнете ги статутот и останатите документи поврзани со основањето и работата на СПМ

Statut
статут на спм
PDF
18 / страници
Преземи
Promena na statut
Промена на статут
PDF
1 / страница
Преземи
Upis vo registar
упис во регистар
PDF
1 / страница
Преземи
Konferencija na SSRNM
Конференција на ссрнм
PDF
1 / страница
Преземи
previous arrow
next arrow

годишни извештаи

Погледнете ги годишните извештаи на СПМ поделени по години

Godisen izvestaj 2020
годишен извештај
2020
PDF
2 / страници
Преземи
Godisen izvestaj 2021
годишен извештај
2021
PDF
2 / страници
Преземи
Godisen izvestaj 2022
годишен извештај
2022
PDF
1 / страницa
Преземи
Godisen izvestaj 2023
годишен извештај
2023
PDF
1 / страницa
Преземи
previous arrow
next arrow

Барања и одговори според закон за пристап до информации од јавен карактер

Согласно Законот, СПМ ги објавува сите добиени барања и одговори според Законот за пристап до информации од јавен карактер.

Nacionalna mreza protiv nasilstvo vrz zeni
Национална мрежа против насилство врз жени и семејно насилство
PDF
2 / страници
Преземи барање
Преземи одговор