Декларација на ДУИ е дефокусирање на граѓаните и градење лажна надеж кај нивното членство

Untitled-design (1)
автор /

Прес центар на СПМ

Прес центарот на СПМ се грижи за континуирано информирање на своите членови и симпатизери во врска со заложбите, активностите и плановите на СПМ

June 3, 2024

Вести

soopstenie

https://www.facebook.com/v2.2/plugins/like.php?action=like&app_id=825444660876468&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Dfb33e66810575c9c3%26domain%3Dsitel.com.mk%26is_canvas%3Dfalse%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Fsitel.com.mk%252Ff059e14e6e207cb2b%26relation%3Dparent.parent&container_width=0&href=https%3A%2F%2Fsitel.com.mk%2Fsp-deklaracija-na-dui-e-defokusiranje-na-gragjanite-i-gradenje-lazhna-nadezh-kaj-nivnoto-chlenstvo&layout=button_count&locale=mk_MK&sdk=joey&share=true&show_faces=false

Социјалистичката партија на Македонија оценува дека таканаречената Декларација на ДУИ и партиите од самонаречениот Европски фронт е обид за дефокусирање на граѓаните и градење лажна надеж кај нивното членство и приврзаници дека со декларација се добива власт.

Партиите од Европскиот фронт конечно мора да сватат дека со декларација избори не се добиваат, а изборната волја на граѓаните е повеќе од јасна и таа мора да се почитува.

Уцените и тврдоглавите условувања, на кои се навикнати од ДУИ и искомпромитираниот и до крајност искорумпиран Али Ахмети, народот не ги прифати и затоа него и сите како него ги прати во опозиција.

Особено е интересна матрицата на политичко-етнички резон на ДУИ и партиите со нив под консенсузална демократија да подразбираат таа да биде како што тие ќе кажат, или „како до сега“.

Нивните неразумни барања за некаков етнички изборен легитимитет се без реална основа и немаат никаков уставно-правен или меѓународен легитимитет. На овој начин и по овој основ од овие опозициски политички партии во прашање се доведува и издржаноста во нивното познавање и воедно нивната подготвенос за почитување на елементарната демократија и владеење на правото.

ДУИ и нејзиното раководство се движат во погрешен правец, но тие мора да се соочат со реалноста дека македонските гласачи на демократски избори одлучија тие да одат во опозиција и да ја сносат одговорноста за нивното криминално работење во изминатите дваесет години на власт.

Споделете го текстот

Споделете

Пристапница компакт

пополнете пристапница кон спм

Пополнете ја пристапницата по што ќе ве контактираме за комплетирање на пристапувањето кон членство во Социјалистичка Партија на Македонија

Внесете го вашето комплетно име и презиме на кирилица
Внесете го вашето комплетно име и презиме на кирилица
Внесете го вашиот телефонски број во формат +389 7X XXX XXX
Внесета ја вашата email адреса
Внесете ја годината на раѓање
Изберете ја општината во која имате постојано место на живеење.

изберете тип на членство

Сакам да се зачленам во следните организации

Политичка програма

Политичка програма на Социјалистичка Партија на Македонија