Соопштение

Untitled-design (1)
автор /

Прес центар на СПМ

Прес центарот на СПМ се грижи за континуирано информирање на своите членови и симпатизери во врска со заложбите, активностите и плановите на СПМ

July 5, 2024

Вести

soopstenie

Социјалистичката партија на Македонија укажува дека шефовите на источниот и јужниот сосед на Македонија настапуваат оркестрирано со империјални барања против интересите на македонскиот народ.
Со нивните изјави повторно ги покажуваат националшовинистичките стремежи од 19 век непочитувајќи ја реалноста и постоењето на Македонскиот народ и држава како самостојна, суверена и независна држава етаблирана во меѓународните системи и организации.

Социјалистичката партија на Македонија укажува дека е потребно да се постапува според меѓународното право и да не се дозволува мешање во внатрешните работи на државата од било кого, особено не од исток, ниту од југ.
Потребно е да се иницира постапка за преиспитување и репреговарање до раскинување на асиметричниот договор со наводно добриот сосед, односно на протоколите и пропратните документи кои менуваат и дополнуваат на штета на Македонија.

Социјалистичката партија на Македонија истакнува дека со иницијативна надворешна политика и со дејствување во духот на демократска и рамноправна позиција на државите можно е да се отстранат последиците кои ги направија домашните предавници кои ги променија името и идентитетските обележја на Македонија.
Народот не ги препозна овие договори како основ за меѓусебно помирување и градење на стабилност во регионот и на избори побара промени за рамноправни односи и соработка.

Споделете го текстот

Споделете

Пристапница компакт

пополнете пристапница кон спм

Пополнете ја пристапницата по што ќе ве контактираме за комплетирање на пристапувањето кон членство во Социјалистичка Партија на Македонија

Внесете го вашето комплетно име и презиме на кирилица
Внесете го вашето комплетно име и презиме на кирилица
Внесете го вашиот телефонски број во формат +389 7X XXX XXX
Внесета ја вашата email адреса
Внесете ја годината на раѓање
Изберете ја општината во која имате постојано место на живеење.

изберете тип на членство

Сакам да се зачленам во следните организации

Политичка програма

Политичка програма на Социјалистичка Партија на Македонија