Posts

ИЗБОРНО СОБРАНИЕ НА ОО СПМ – КИЧЕВО

Постапување според одлуките на партиското претседателство и спроведување на динамиката на активности на локално ниво.

Изборно собрание на ОО СПМ-Кичево

Виолета Спасеноска едногласно е избрана за нов претседател на Општинската организација на СПМ во Кичево

Гоце Ристески за потпретседател

Томе Штерјоски за секретар

Слободан Трајкоски за извршен секретар