ДЕКЛАРАЦИЈА

од Деветиот Конгрес на

Социјалистичката партија на Македонија

I

Социјалистичката партија на Македонија (СПМ) на 16.01.2021 во Кратово го одржа својот редовен Девети конгрес, во сложени услови на пандемија од Ковид-19 и со почитување на сите здравствени протоколи.

Согласно Статутот на СПМ беа избрани делегати на Конгресот, како највисок орган на партијата, кои го разгледаа дејствувањето на Партијата и го прифатија Извештајот за активностите на СПМ меѓу двата конгреса.

Конгресот на СПМ ја изрази својата почит кон неодамна починатиот претседател на партијата другарот Љубисав Иванов Ѕинго. Смртта на Љубисав Иванов-Ѕинго, како долгогодишен Претседател на СПМ, остави длабока трага врз сите членови. Неговиот лик и дело ќе останат трајно вградени во темелите на СПМ и ќе имаат одраз врз идното дејствување на партијата, како модерни социјалисти, лојални на татковината и својот народ.

Конгресот на СПМ ја потврди определбата за доследно опстојување на патот за изградба на подобар живот и иднина за граѓаните, во демократско општество, респектирајќи ги пред се интересите на луѓето кои веруваат во хуманите идеи.

Тргнувајќи од поставените стратегиски приоритети СПМ заедно со коалиционите партнери од Коалицијата „За подобра Македонија“ се залагаше да се оствари зголемување на економскиот раст и вработеноста, пораст на животниот стандард на граѓаните и подобар и поквалитетен живот. Исто така СПМ се ангажираше за демократизација на општествените институции и процеси заедно со напорите во меѓународната интеграција на Република Македонија.

Започнатите инвестиции од коалицијата „За подобра Македонија“ во економијата, инфраструктурата, во образованието, здравството, огромната поддршка во земјоделството, регионалниот развој, туризмот, инвестиции во иновации и информатичката технологија, како клучни елементи на развојот, беа прекинати во поголем дел од Владата предводена од СДСМ. Со тоа се предизвика застој во растот и развојот и неповолни движења на бруто домашниот производ и стандардот на граѓаните.

Освојувајќи ја власта со постизборен инженеринг СДСМ за само помалку од четири години од владеењето создаде длабока криза во државата на економски, политички и социјален план. Кризата продолжува и власта продуцира енормно задолжување, невработеност, корупција, негативни развојни тенденции и рецесија од која се влошува животот на населението.

Со потпишување на договори со соседите Владата на СДСМ прифати еднострани отстапки и ѝ нанесе непоправлива штета на Република Македонија на надворешен план. Таа штета се пренесе во сите сфери на живеење, во достоинството, идентитетот, јазикот, културата и националните обележја на македонскиот народ и граѓаните во Македонија. Штетата е направена од тесногради и лични интереси, а е долгорочна и ненадоместлива.

Државата Македонија во изминатите години се соочи со радикални промени кои не се прифатени од мнозинството граѓани. Тие промени го менуваат карактерот на државата, името и идентитетот и значат неисполнување на референдумски изразената волја на граѓаните. Носителите на власта за непочитување на Уставот и законите и ставањето на Македонија во подредена положба под друга држава треба да одговараат согласно Закон.

II

СПМ е определена за динамични интегративни процеси, за регионална и мултилатерална соработка врз рамноправни основи и со вземна почит. За жал Република Македонија во изминатите години е соочена со процеси и негативни влијанија кои се насочени против интересите на македонскиот народ и националностите кои живеат во неа.

Република Македонија подолг период е блокирана на патот за остварување на стратегиските цели и наместо системско дејствување се воведе вонсистемски пристап и скриени договори за кои не се изјасниле граѓаните, ниту дале било каква поддршка. За СПМ тоа е не прифатлив модел на градење на односите и политиката и не може да се цени како демократско одлучување.

Согледувајќи ја огромната подделеност меѓу граѓаните, политичките партии и бројни организации СПМ оценува дека се создава простор за дејствување на сили од внатре и од надвор кои се стремат да ја поделат и уништат државата Република Македонија.

Настаните кои, во изминатиот период, излегоа надвор од институционалните облици на уредување на општествените односи, уште повеќе може да ги компликуваат и загрозат демократските придобивки и иднината на генерациите кои сакаат да живеат во мир и стабилност. Власта не смее да работи против интересите и изразената воља на граѓаните што СПМ го осудува и отфрла како поданички однос кон странски фактори.

На Република Македонија, македонскиот народ и на националностите кои живеат заедно со него како никогаш до сега им е потребно градење на единство и сплотеност за премостување и одговор на високиот ризик на заканите со кои се соочува државата.

Неопходно е национално помирување, особено за сите личности кои се бореле за правда, за заштита на уставниот поредок на државата, а се неправедно обвинети и осудени на долгогодишни казни.

Македонскиот народ повеќе не смее да биде изложуван на притисоци по сите основи со газење на неговото достоинство и право на слобода и тој мора да одлучува за сопствената држава. Никој од надвор не смее да ни определува што сме и кои сме, што смееме, а што не и да го погазува правото на самоопределување како основно универзално човеково право.

Македонскиот народ повеќе не може и не смее да прави отстапки од своето стекнато и природно право на сопствена држава, идентитет, јазик, историја и култура.

Македонците, Албанците, Србите, Турците, Бошњаците, Ромите, Власите, Египжаните и сите ентитети кои живеат во Република Македонија и кои ја чувствуваат и сакаат како своја Татковина се длабоко загрижени за состојбите во државата и опасностите на кои е таа изложена.

СПМ ја истакнува неопходноста за заштита на македонските национални вредности со дефинирани политички стандарди, за заштита на вредностите на малцинствата, врз основа на меѓународно прифатените договори и стандарди кои бараат и политички консензус и од кои нема отстапување, без разлика на партиската припадност, политичкото и конфесионалното убедување.

Македонската нација и нејзината државотворност се историска реалност и тие се достоинството на секој граѓанин на Република Македонија. Сè друго, како што покажуваат политичките искуства во плурална Република Македонија, го стимулираат сецесионизмот, кантонизацијата и федерализацијата кои се најавуваат кај определени националистички партии и кои предлози за СПМ и за граѓаните се целосно неприфатливи и ги отфрла со идигнација.

СПМ потенцира дека Македонскиот народ никому и никогаш не дал мандат да го крши Уставот и законите во вршењето на правата и должностите. Република Македонија мора да воспостави одбранбен механизам кој ќе се имплементира со европските и со светските механизми во заштитата на националните интереси и во непроменливоста на границите. Тоа се заложби од минатите генерации за кои се бореле и гинеле, за сегашните и за идните генерации да ги почитуваат принципите од кои што нема отстапување.

III

Тргнувајќи од историските корени на македонската државност, историското минато на македонскиот народ и исконската и вековна желба за опстојување и јакнење на македонската држава и народ, СПМ во изминатиот период предлагаше и повторно од својот Девети конгрес ги реафирмира фундаментите за одбрана на виталните македонски национални и државни интереси и тоа:

 1. Република Македонија е единствена, неделива, унитарна и демократска држава базирана на одлуките на АСНОМ и на Уставот на државата.
 2. Никој нема право или овластување да прифати или дозволи редефинирање на државата, нејзина федерализација, кантонизација или разделување под било какви услови и околности на влијание.
 3. Границите на Република Македонија, надворешни и внатрешни не се предмет на расправа и не може да се менуваат без референдуски изразена волја на граѓаните.
 4. Името на Република Македонија, спротивно на изразената референдумска волја на граѓаните актуелната власт со чин на предавство го промени, иако СПМ истакнуваше дека името не е предмет на било какви пазарења или промени, тоа е уставно, едно и единствено.
 5. Никој нема право ниту мандат да го определува идентитетот на македонскиот народ, наговиот јазик и писмо за кои тој самиот единствено одлучува за својата самосвест и национална припадност.
 6. Со обратен етнички и јазичен инженеринг бугарската власт се обидува да ни наметне нешто што за нас во Македoнија е неприфатливо. Тие барања се надвор од принципите на Европската унија, тие не се намалуваат и ескалираат од сите нивоа, сè до наше самоисчезнување. Нема цена по која се можни отстапки за национални и идентитетски прашања. Било која отстапка од било кого кон неразумните барања ќе покрене нова отстапка и уште поголеми барања спротивни на нашите интереси.
 7. Секој напад, негирање или омаловажување на името, идентитетот, јазикот и белезите на државноста нужно мора да предизвика реципрочна реакција на задолжените институции на сите нивоа. Изостанувањето на реакција на нападите ги охрабрува негаторите уште поупорно и понастојчиво да ги негираат обележјата на државата Република Македонија. Затоа недејствувањето од страна на органите на власта и министерствата задолжени за тоа треба да се смета дека надлежните органи се солидаризираат со негаторите, за што треба да сносат соодветна одговорност.
 8. Македонскиот јазик е единствен службен на целата територија на Република Македонија. Воведувањето друг јазик освен македонскиот значи поткопување на унитарниот карактер на државата.
 9. Посегањето и уништувањето на безбедностните институции и структури на Република Македонија е чин на предавство и мора строго да се санкционира и казнува со законите на државата.
 10. Договорите кои се наметнати со влијание од страна и се надвор од предвидената постапка за донесување на државни договори да се прогласат за неуставни, односно да не произведуваат никакво правно дејство или обврски.
 11. Договори кои не се ратификувани во Собранието на Република Македонија не создаваат правен основ за било какво дејствување и треба да се прогласат за ништавни. Единствено место каде што треба да се одлучува за народот и државата е Собранието на Република Македонија и по пат на референдум.
 12. Оформените органи или институции кои не се предвидени во Уставот, а се наметнати или создадени, треба да се укинат, а последиците од тоа да паднат на товар на предлагачите и финансиерите за нивното основање и дејствување.
 13. Да се спроведе задолжителен попис на населението во Република Македонија со примена на сите меѓународни стандарди. Резултатите од пописот, без партиско политички мешања, исклучиво како статистичка операција треба да бидат конечни и прифатени од сите национални заедници во Република Македонија.
 14. Изборната волја на граѓаните никој нема право да ја изигра, манупулира или фалсификува, во спротивно народот нема да ги признае институциите на власта кои ќе се формираат надвор од легитимитетот и мандатот кој го определиле граѓаните.
 15. Одлуките за државните интереси и за внатрешната и надворешната политика на државата може да ги носи само легитимен и надлежен орган на законодавната и извршната власт и никој надвор од тоа не може да креира, предлага и преговара за одлуки кои не ја одразуваат изборната волја на граѓаните.
 16. Политичките партии не смеат да дејствуваат спротивно на уставните и законските одредби, ниту да предлагаат решенија со кои се релативизираат интересите на граѓаните, и нивните права гарантирани со Уставот. Дејствувањето на политичките партии спротивно на Уставот, законите и интересите на државата треба да биде казниво и санкционирано со нивно укинување.
 17. Зачувувањето на слободата и на демократијата, човековите права и слободи бара да се изостават надворешни и внатрешни влијанија во било кој облик на изразување, мешање или наметнување надвор од правниот поредок на државата.
 18. Невладини организации финансирани од странство кои наметнуваат влијанија во државата не смее да бидат дозволени. За нив регулативата треба да се уреди врз принципите на независност и реципроцитет со контрола на финансирањето и потеклото на средствата.
 19. Не смее да се прифаќаат решенија за уредување на државата во области и сектори кои се надвор од меѓународните стандарди и кои не се познати и присутни во замјите членки на Европската унија и во западните демократски општества.
 20. Одбраната на Татковината е света должност и обврска на секој граѓанин. Било какво посегнување по државните симболи, идентитет, територијална целовитост и државност по секоја цена треба да се брани и одбрани од секој граѓанин државјанин на Република Македонија. Отстапувањето од оваа света должност е чин на предавство кон Татковината.

IV

Македонските социјалисти како најстара организирана политичка структура и натаму се цврсто решени да опстојат во крирањето на системот и политиката на Македонската држава. Националните прашања, името, јазикот, идентитетот, културата и се друго не се и не може да бидат предмет на преговори. Тие се гарант за нашиот идентитет, јазик, култура и традиции. Тоа е ставот и на коалицијата и тој став треба да се брани и натаму заедно.

СПМ ја поддржува интеграцијата за Македонија во ЕУ, но не по секоја цена. Ние сме и натаму ќе бидеме Република Македонија, дел од Европа и само така може да се оствари европската интеграција со ­дол­го­роч­на ви­зи­ја за држава­та, ка­ко и за ин­те­ре­сот на си­те неј­зи­ни гра­ѓа­ни.

СПМ и во наредниот период ќе се залага и активно ќе дејствува за подобрување на животниот стандард на граѓаните и за социјална правда. Со мерки и политики да се дава поддршка на домашните и странските инвестиции во нови капацитети и за отварање работни места, поддршка на туризмот, водење на активни политики за вработување, раст на платите и пензиите и за зголемена грижа за корисниците на социјалната помош.

СПМ укажува на важноста од продолжување на обемот на субвенции за земјоделците, обезбедување поволни финансиски средства за инвестиции во производството, преработката и пласманот на земјоделски производи, инвестиции во водостопанските системи и водостопанската инфраструктура, со што производството на храна ќе ја направи државата независна и насочена кон извоз и преработка на производството.

Исто така СПМ е определена за изградба на економија базирана на знаење, за реализација на проекти за младите во сите сегменти на нивното живеење, инвестиции во патната, енергетската и комуналната инфраструктура, подигање на квалитетот на здравствените услуги со нова опрема и едукација на вработените во здравството, инвестиции во образованието, научноистражувачката работа и примената на новите технологии, заштита на животната средина, инвестирање во културата, во спортот, изградбата на станови и за инвестиции во информатичко-комуникациските технологии и друго.

Неопходна е грижа за ранливите категории граѓани, со градење на еднаквост и социјална правда за граѓаните, со изградбата на социјални станови, натамошно намалување на цената на лековите, поевтин и полесен пристап до здравствените и образовните услуги, заштита од енергетска сиромаштија, народни кујни и други мерки во насока на социјална кохезија на ранливите категории граѓани.

СПМ е секогаш со народот и со поддршка и доверба од граѓаните можни се и реално остварливи поставените цели на макроекономската развојна и социјалната политика во земјата.

Со поддршка на претприемништовото и малите бизниси ќе јакне локалната економија со обликување на нов напреден бизнис модел на развојот кој на младите луѓе ќе им обезбеди просперитет и иднина и истата да ја бараат во рамките на сопствената држава.

СПМ и натаму ќе дејствува за изградабата на демократска, правна, и граѓански уредена држава во која власта произлегува и ја определува народот.

Овие заклучоци да се достават до Собранието и Владата на Република Македонија, до сите политички партии, организации и здруженија во државата, како и до организациите и претставниците на меѓународната заедница.

СОЦИЈАЛИСТИЧКАТА ПАРТИЈА

НА МАКЕДОНИЈА

Донесено во Кратово на 16 јануари 2021 година

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *