ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ЈАБОЛКА СЕУШТЕ НЕ СЕ ОБЕШТЕТЕНИ !!!

Ниту една година по 5 јули од големото невреме во Преспа јаболкопроизводителите од државата сеуште немаат добиено обештетување за уништениот род!

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.