Партиско политичкото чедо на комунистите

Партиско политичкото чедо на комунистите (иако со нив нема никаква врска), денес среде Софија го поплука периодот од 1945-1990 како време на комунизмот (иако во Социјалистичка Република Македонија “комунизам” немало во форма како што некој посакува да ја прикаже или слично на онаа како во државите од бившиот источен блок).
Таканаречените и сèуште живи борци, дежурни поддржувачи на нивните во власта добро е уште еднаш врз себе да си го почувствуваат новото понижување од “нивното дете”, подеднакаво на повторното социјалдемократско “државотворно” газење на националното достоинство и одново како со крпа бришење на најзначајниот дел од поблиското историско минато на македонскиот народ во кој целосно ја доживува својата афирмација како посебен и признаен ентитет.
Во очигледната желба со својственото лицемерно додворување пред новооткриените стопани, со газењето врз сопствениот народ и држава залудни се очекувањата за создавање слика за некакво европеизирање освен кај секого најдолниот впечаток за понижувањето и изживувањето врз сопствениот народ, карактеристично за ситни, плашливи и превртли души кои сопствената сила ја црпат од злоставувањето на својот народ.
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *