Социјалистичка Партија На Македонија


Социјалистичка Партија на Македонија

СЕКОГАШ СО НАРОДОТ!


#Актуелно

##Актуелно
Станете Член На Социјалистичката партија на Македонија!


СЕКОГАШ СО НАРОДОТ!

СЕКОГАШ СО НАРОДОТ!

ТЕМА

Социјалистичката партија предлага нов закон за научно истражување и иновации

МАКЕДОНИЈА ИМА ПОТРЕБА ОД ПОДОБАР ЕКОСИСТЕМ ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ И ИНОВАЦИИ


#Ставови


Рута на движење

Народен собир

Изјава на Претседателот

Соопштение


Станете Член На Социјалистичката партија на Македонија!

Социјалистичка Партија на Република Македонија. Сите права се задржани - powered by Enfold WordPress Theme